ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พัชรี ทรัพย์ทวีพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตร  ได้รับรางวัล….ผู้บริหารดีศรีลำลูกกา
เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑