ขอแสดงความยินดีกับ น้องพั๊นซ์ เด็กหญิงนิธินาฏ วิรางกูร นักเรียนชั้นป.3 และน้องเมฆ เด็กชายธนกฤต  คูณขุนทด นักเรียนชั้นป.5 ลูกประสานมิตรทั้ง 2 คน ที่เข้ารอบคัดเลือกผลงานเข้าสู่ 100 ชิ้นงาน จาก 15,895 ชิ้นงาน ทั่วประเทศในการประกวดผลงานจินตนาการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2016