โรงเรียนประสานมิตร

ตั้งอยู่เลขที่ 59/573 หมู่บ้านพรร่มเย็น หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม – ลำลูกกา คลอง 2
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2987-6601-2
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.
S__4866148

Line @ โรงเรียนประสานมิตร