โรงเรียนประสานมิตร

โรงเรียนประสานมิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2540 โดย คุณวรพร ทรัพย์ทวีพร และคณาจารย์ นักวิชาการจากสำนักพิมพ์ประสานมิตร ผู้สร้างสรรค์ตำราเรียนคุณภาพ มากว่า 40 ปี พร้อมคณะครูมืออาชีพ ด้านคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาประถมศึกษา

คุณวรพร ทรัพย์ทวีพร
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประสานมิตร

เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ดี และมีคุณภาพอย่างแท้จริงให้กับเด็กๆ และเยาวชนไทย โดยมอบ วิชาความรู้ ไปพร้อมๆ กับ ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจ บนพื้นฐานความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีของเด็กทุกๆ คน