🙏🙏 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ 🙏🙏

เฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนประสานมิตร