ข่าวประชาสัมพันธ์

1508, 2015

เด็กๆ มาแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 18 ชั้น ป.3-6

เด็กๆ มาแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 18 ชั้นป.3-6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

908, 2015

เชิญชวน คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสวมเสื้อสีฟ้า

เชิญชวน คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสวมเสื้อสีฟ้า (สีประจำพระองค์) เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

608, 2015

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิชนก แกมกล้า น้องดีน ป.6/2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิชนก แกมกล้า น้องดีน ป.6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีม MOL-OAZ-ACADEMY THAILAND เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ"2015 JS Dream Cup"

308, 2015

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กับผลงานเกมแยกขยะรักษ์โลกในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ได้รับรางวัลอันดับ 2 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กับ ผลงานเกมแยกขยะรักษ์โลก ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

907, 2015

โรงเรียนประสานมิตร (NLP) ต้องการผู้ร่วมพัฒนาคุณภาพศึกษาไทย

โรงเรียนประสานมิตร (NLP) ต้องการผู้ร่วมพัฒนาคุณภาพศึกษาไทย หากคุณเป็นผู้มีความสามารถทางด้านการสอน มีความเข้าใจในตัวเอง