สมุดภาพกิจกรรม

908, 2019

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1107, 2019

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โรงเรียนประสานมิตร ขออนุโมทนาบุญกับ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และ ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า ที่ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยทาน สิ่งของเครื่องใช้ และเงินทำบุญจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๖๙ บาท ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าจิตตภาวนา วัดจันทรสุข และวัดปัญญานันทาราม เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอน้อมส่งบุญทั้งปวงถึงทุกท่าน ขอให้ท่านมีความสุข ทำงานสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา สุขกายสุขใจ เป็นเศรษฐีทั้งทรัพย์ ปัญญา และกัลยาณมิตรด้วยเทอญ

707, 2019

กิจกรรมหล่อเทียน

1406, 2019

กิจกรรมตักบาตร

1406, 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

808, 2018

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

507, 2018

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนอนุบาล 1-ป.2 (กุ๋งกิ๋ง Party Under The Sea)

1106, 2018

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ตักบาตรวันพระ)

1106, 2018

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

1901, 2018

กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยประสานมิตร

“Funny Fantasy”