สมุดภาพกิจกรรม

1406, 2019

กิจกรรมตักบาตร

1406, 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

808, 2018

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

507, 2018

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนอนุบาล 1-ป.2 (กุ๋งกิ๋ง Party Under The Sea)

1106, 2018

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ตักบาตรวันพระ)

1106, 2018

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

1901, 2018

กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยประสานมิตร

“Funny Fantasy”

812, 2017

กิจกรรมสายใยรักพ่อลูก

1808, 2017

กิจกรรมวันแม่

ความรักของแม่คือรักแท้ที่ลูกต้องการและรักของลูกที่ส่งให้แม่ในทุกรอยยิ้มและกอดเล็กๆ คือรักแท้สำหรับแม่เช่นกัน

1707, 2017

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครอง นักเรียน ประธานหมู่บ้านและชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า
วันเข้าพรรษาปีนี้เด็กๆได้ร่วมมือร่วมใจกันหล่อเทียน จัดเตรียมเครื่องไทยทาน ด้วยความตั้งใจ เพื่อนำไปถวาย
#วัดปัญญานันทาราม #วัดป่าจิตตภาวนา และ #วัดจันทรสุข