Home สมุดภาพกิจกรรม กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส

PSM ACT009

    โรงเรียนประสานมิตรจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคริสมาสต์ ตามประวัติแล้วถือกันว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ก่อนหน้านี้เทศกาลนี้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติในหมู่ชาวคริสเตียน แต่ต่อมาเทศกาลนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก